top of page

הפעילות שלנו

מערכת החינוך

הקמת בתי חינוך למדעי הרוח לתלמידי תיכון ולתלמידי היסודי במוסדות האקדמיים

 • אונ׳ חיפה - 120 תלמידי תיכון ו-25 תלמידי יסודי
   

 • אונ׳ תל-אביב - 60 תלמידי תיכון ו-25 תלמידי יסודי
   

 • אונ׳ בן-גוריון  - 90 תלמידי תיכון ו- 25 תלמידי יסודי
   

 • אונ׳ בר-אילן - 60 תלמידי תיכון
   

 • המכללה האקדמית ׳תל-חי׳ - 90 תלמידי תיכון

 • המכללה האקדמית ׳אורנים׳ - 90 תלמידי תיכון

שילוב חוקרים מתחום מדעי הרוח במחקר המדעי הבין תחומי הן באקדמיה והן מחוצה לה ( סדנה במכון וייצמן ; קבוצת דיון במכון ון ליר בירושלים).

ייזום פרס ון ליר לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח לתלמידי תיכון

מחקר

ואקדמיה

המגזר

העסקי

פיתוח מסלול לימודים לתואר שני במדעי הרוח למגזר העסקי. אנשי המגזר העסקי מתחומי הניהול והפיתוח ילמדו מדעי הרוח תוך עיסוק בסוגיות של העברה מתחומי מדעי הרוח אל תחומי העיסוק שלהם (באמצעות פיתוח כישורי לוגיקה, ארטיקולציה, אסוציאציה, מטאפורה וכו'), ותוך פיתוח כישורי הכתיבה והרטוריקה. 

קראו עוד >>

אירועים

לקהל הרחב

הנגשת מדעי הרוח לציבור הרחב – ייזום והפקת אירועי תרבות ( 'רוח על הבר ; 'רוח בסלון' ; 'חי ברוח' ; 'מדע ורוח'  ) אשר במרכזם מרצים מתחום מדעי הרוח מרצים בהתנדבות לקהל הרחב ממגוון נושאי המחקר שלהם. הכניסה לאירועים אלו חופשית .

bottom of page