top of page
המאורר.png

גיליון מספר 4

יוני 2023

המ4.png

גיליון מספר 3

מאי 2022

Screen Shot 2022-05-24 at 19.23.07.png

גיליון מספר 2

מרץ 2021

Screen Shot 2021-04-04 at 22.33.50.png

גיליון מספר 1 (אוגוסט 2019) //

 

 

ליסה רייף, שירים

תלמידת מגמת הספרות בבית החינוך באונ' חיפה.

לקריאה >>


טלי גריקשטס, שני סיפורים וחמישה שירים
תלמידת מגמת הספרות בבית החינוך באונ׳ חיפה.

לקריאה >>
 

מיכל פרדמן, סיפור קצר
בוגרת מגמת הפילוסופיה בבית החינוך באונ׳ חיפה.

לקריאה >>

ניקול קריחלי, סיפור קצר
תלמידת מגמת הספרות בבית החינוך באונ' ת"א.

לקריאה >>

נעמי קריספל, שיר
תלמידת מגמת הספרות בבית החינוך באונ' חיפה.

לקריאה >>

סובולב יבגניה, סיפור
תלמידת מגמת הספרות בבית החינוך באונ' ב"ג.

לקריאה >>

ספיר עמרני, סיפור קצר
בוגרת מגמת הספרות בבית החינוך באונ' ת"א.

לקריאה >>

עדן ארץ קדושה גודין, שלושה שירים 
תלמידת מגמת הספרות בבית החינוך באונ' ב"ג.

לקריאה >>

ענבל ויסנפלד, שני הרהורים
תלמידת מגמת הספרות בבית החינוך באונ' חיפה.

לקריאה >>

ענבל ראובן, סיפור קצר
תלמידת מגמת הספרות בבית החינוך באונ' חיפה.

לקריאה >>

ריקי ירשוב, שני שירים
בוגרת מגמת הספרות בבית החינוך באונ' חיפה.

לקריאה >>

שי העברי, הרהור
תלמיד מגמת הספרות בבית החינוך באונ' חיפה.

לקריאה >>

שי ניסים, הרהור

תלמידת מגמת הספרות בבית החינוך באונ' ת"א.

לקריאה >>

שילי גת, שבעה שירים ומכתם אחד

בוגרת מגמת הפילוסופיה בבית החינוך באונ' חיפה.

לקריאה >>

ליזה שוורץ, סיפור קצר (זכה במקום השלישי בתחרות הכתיבה של מכון 'הקשרים', המח' לספרות עברית באונ' ב"ג ועיריית ערד)

תלמידת מגמת הספרות בבית החינוך באונ' ב"ג

לקריאה >>

מאשה ממונטוב, סיפור (זכה במקום הראשון בתחרות הכתיבה של מכון 'הקשרים', המח' לספרות עברית באונ' ב"ג ועיריית ערד)

תלמידת מגמת הפילוסופיה בבית החינוך באונ' ב"ג

לקריאה >>

bottom of page