top of page

דרך רוח פועלת לקידום

מדעי הרוח בישראל

עולם ללא רוח,

הוא עולם חסר ורדוד.

הדרתם של תחומי מדעי הרוח השונים מהזירות החינוכיות, החברתיות, הכלכליות והפוליטיות מביאה לרידודן האינטלקטואלי, התרבותי והערכי.

 

ביסוס לימודי מדעי הרוח יתרום תרומה של ממש לסביבות העבודה המשתנות הדורשות צורות מחשבה חדשות ופתרונות יצירתיים.

המאורר.png

תתארו לכם עולם בלי שירה, ללא תיאטרון,
בלי היסטוריונים או פילוסופים, ריק מספרים,
מוזיאונים או גלריות. עולם שבו למילים אין משמעות. זהו עולם ללא רוח.  

הפעילות שלנו מחולקת ל-4 תחומים

רוח עסקית

לימודי מדעי הרוח לאנשי

המגזר העסקי 

רוח במחקר

שילוב חוקרים מתחום מדעי הרוח במחקר המדעי

 

רוח לכולם

אירועי תרבות לציבור הרחב

 

רוח בחינוך

בתי החינוך של דרך רוח

40%

כתבו עלינו

כלכליסט, 2012

בית חינוך "דרך רוח":

נותנים כבוד למקצועות ההומניים

לקריאה

bottom of page